Senseis Neil Prime, Rod Sumbler and Jack Gingras doing synchronized kata.

BACK